728 x 90
Aquest contingut no aquesta disponible actualment

​CURS ÀRBITRE DE WATERPOLO DE LA F.B.N.

Lloc de celebració: Son Hugo

Dates del curs:

Sessions teòriques: 14, 15 i 22 d´octubre.

Sessions pràctiques: 22 i 23 d´octubre.

Examen: 28 d´octubre.

Horari:

Sessions teòriques divendres de 18h a 20:30h. dissabtes de 9:00 a 14:00

Sessions pràctiques: segons calendari competició.

Hores lectives: 8 hores teòriques i, almenys, dues hores pràctiques. Examen teòric i pràctic. És imprescindible assistir al 80% de les sessions teòriques i a la totalitat de les pràctiques proposades pel docent.

Requisits necessaris:

Tenir 16 anys en el moment de formalitzar la matrícula o complir-los durant el curs.

Tenir menys de 45 anys en el moment de formalitzar la matrícula.

Per al curs d´àrbitre es necessita un any d´auxiliar com a mínim i ser proposat pel Comitè d´Àrbitres de Waterpolo.

Matrícula (enviar a waterpolo@fbnatacion.org)

S´haurà de lliurar el full d´inscripció de manera clara i llegible.

Si l´alumne és menor d´edat ha d´adjuntar autorització paterna.

Fotocòpia del D.N.I.

1 foto carnet format digital.

La inscripció del curs haurà de ser a les oficines de la federació.

La data límit d´inscripció és el dimecres 12 d´octubre del 2016

Preus*:

Curs d´auxiliar 25€
Curs d´àrbitre Sub.

* Els preus inclouen llicència federativa + matrícula + drets d´examen

Examen: Serà imprescindible aprovar l´examen teòric tipus test per poder passar a la part pràctica. En cas de suspendre, s´oferirà una recuperació. En cas de no superar la recuperació, l´alumne perdrà el dret a continuar el procés de formació.

Professorat: Juan Isern, Ismael Gómez, Poli Banys.

Instrucciones y formulario para la inscripción en el curso de árbitroTwitter